Méltányossági segély kérhető a gyógyszerköltségekhez

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól (OEP) 2015-ben is – alapszabály szerint évente egy alkalommal – igényelhető segély a gyógyszerköltségek, gyógyászati segédeszközök, illetve az orvos által javasolt, de a társadalombiztosítás által nem támogatott gyógyhatású készítmények árának fedezésére.

Az Egészségbiztosítási Alap terhére történő segély nyújtása nincs jövedelemhatárhoz kötve, de az elbírálás során nagy súllyal esik latba az egészségi állapottal összefüggő igazolt költségek és az egy főre jutó nettó jövedelem aránya. A kérelmet írásban kell benyújtani a megyei vagy a fővárosi kormányhivatalok egészségbiztosítási pénztár szakirányú szervéhez vagy valamely kormányablaknál. A kérelemnek tartalmaznia kell mindazokat az indokokat, amelyekre tekintettel a segélyt kérik.

Jövedelemnyilatkozatot kell mellékelni a közös háztartásban élő(k) által a kérelem benyújtását megelőző három hónapban megszerzett nettó jövedelemről. Szükség van orvosi igazolásra a szükséges és javasolt gyógyszerekről, gyógyhatású készítményekről, azok áráról, továbbá a kérelem benyújtását megelőző egy éven belüli betegség(ek)ről. Ugyancsak be kell küldeni a társadalombiztosítás által nem támogatott gyógyszerek kiváltását igazoló gyógyszertári nyugtát, számlát, a gyógyhatású készítmények, valamint vény nélküli gyógyszerek vásárlását igazoló számlát; gyógyászati segédeszköz árának támogatására irányuló kérelem esetén a megvásárolt eszköz költségét igazoló eredeti számlát.

A segélykérelmet a megyei vagy fővárosi kormányhivatalt vezető kormánymegbízott bírálja el. Ha a kérelmező segélyben részesítése 50 ezer forint feletti összegben indokolt, úgy az OEP főigazgatója dönt. Az elbírálás során mérlegelik az egészségi állapotban bekövetkezett kedvezőtlen változást, illetve egészségkárosodást, a jövedelmi helyzetet és az életkörülményeket, az egészségügyi szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban felmerült utazási költségeket. Ha az adott esetben ennek van jelentősége, akkor megvizsgálják a méltányosságból megállapítható táppénz, terhességi gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj iránti kérelem korábbi elutasításának okát is.

Az ügyintézési határidő 21 nap. Fontos, hogy már első körben minden előírt dokumentumot csatoljon a kérelmező, mert a hiánypótlás megnöveli a várakozást, annak az időszaka ugyanis nem számít bele az eredeti határidőbe – amit a hatóság 21 nappal egyébként is meghosszabbíthat. A döntésről postán értesítik a kérelmezőt.

Az OEP felhívja a figyelmet: mivel a méltányosságból adható segély senkinek sem alanyi jogon jár, s a méltányossági jogkör gyakorlásának a lényege, hogy egy jogszabály alapján egyébként nem járó juttatásra biztosít lehetőséget, ezért az egészségbiztosító méltányossági jogkörben meghozott döntése ellen nem lehet fellebbezni. Pozitív elbíráláskor a megítélt összeget az illetékes szakigazgatási szerv, nagyobb összeg esetén pedig az OEP közvetlenül utalja át a kérelmező által megjelölt bankszámlaszámra vagy küldi meg postai úton.

A méltányossági segélyről szóló részletes leírást, továbbá a kitöltendő, az orvos által aláírandó és beküldendő adatlap ide kattintva is letölthető.

Az alábbi cikkeket olvasta már?

Top