Újraszabályozná a betegtájékoztatást az EU

A gyógyszerforgalmazó cégeknek nemcsak joguk, hanem egyben kötelességük is lesz, hogy bizonyos gyógyszerekkel kapcsolatos információkat, például a betegtájékoztató tartalmát hozzáférhetővé tegyék. A többi közt ezt tartalmazza az Európai Bizottságnak a receptre kapható gyógyszerekre vonatkozó információkkal kapcsolatos javaslata. Ha az Európai Parlament és a miniszterek tanácsa is rábólint, az minden EU-tagállamban kötelező érvényű lesz.

Az Európai Bizottság (EB) elfogadta a receptre kapható gyógyszerekre vonatkozó információkkal kapcsolatos módosított javaslatot, amely – ha az Európai Parlament és a miniszterek tanácsa is rábólint – az EU minden tagállamában kötelező érvényű lesz – olvasható a Medical Online cikkében.

Mint azt John Dalli, az egészség- és fogyasztási ügyekért felelős biztos közölte: 2007-ben az EB jelentéséből az derült ki, hogy bár a receptre kapható gyógyszereknek a fogyasztók felé történő reklámozása mindenütt tilos, mivel a szabályozás nem elég pontos, az egyes tagállamok nem egyformán értelmezik a tilalmat. Ennek folytán a különböző államokban különböző mennyiségű és típusú információhoz jutnak hozzá a fogyasztók, s ez azt jelenti, hogy a betegek egy része nem kapja meg azt az információt, amire szüksége lenne. A jelentést követő nyilvános konzultációból is azt a következtetést lehetett levonni, hogy pontosítani kell ennek a kérdésnek a jogi szabályozását.

Az EB mostani javaslataival világossá akarja tenni, hogy a gyógyszerforgalmazó cégek szolgáltathatnak – és bizonyos mértékig szolgáltatniuk is kell – jó minőségű és objektív információkat a nyilvánosságnak a receptre kapható gyógyszerekről. Ennek eredményeként az várható, hogy a betegek informáltabbak lesznek és ésszerűbb lesz a gyógyszerhasználat, de ugyanakkor a gyógyszerreklámozás tilalma továbbra is fennmarad.

A mostani javaslat egy 2008-as javaslat módosított változata; a módosítások célja, hogy hangsúlyozzák a betegek jogait és érdekeit. A módosítások magukban foglalják azokat a kiegészítéseket is, amelyeket az Európai Parlament elfogadott az eredeti javaslat megtárgyalásakor.

A mostani javaslat fő elemei a következők:
1. A receptre kapható gyógyszerekről csak bizonyos információk közölhetők. Ilyenek például:
a címkén és betegtájékoztatóban feltüntetett információk,
az árral kapcsolatos információ,
a preklinikai és klinikai tesztekkel kapcsolatos információk és
a gyógyszer helyes használatára vonatkozó információk.

2. Információkat csak bizonyos kommunikációs csatornákon át lehet közölni. Ilyenek lehetnek a hivatalosan regisztrált webhelyek vagy közölhető az információ nyomtatásban is azok esetében, akik ezt kifejezetten kérik.

3. Minden információnak a lehető legjobb minőségűnek kell lennie. Azaz objektívnek és elfogulatlannak kell lennie, bizonyítékon kell alapulnia, frissnek kell lennie, megbízhatónak, ténybelileg korrektnek és nem félrevezetőnek, világosnak és érthetőnek kell lennie és ki kell elégítenie a betegek szükségleteit és elvárásait.

4. Az általános elv az, hogy azokat az információkat, amelyeket a megfelelő hatóság korábban nem engedélyezett, terjesztésük előtt engedélyeztetni kell.

A módosított javaslat nagyobb hangsúlyt fektet a betegek jogaira. A gyógyszerforgalmazó cégeknek most először nemcsak joguk van, hanem kötelességük is bizonyos információkat hozzáférhetővé tenni, például a betegtájékoztató tartalmát.
Annak érdekében, hogy a fogyasztókra ne gyakorolhassanak nyomást a cégek, a javaslat szerint a receptre kapható gyógyszerekről nem szabad információt szolgáltatni a tömegkommunikációs eszközök révén, azaz a televízióban, a rádióban vagy nyomtatott újságokban. Ezt az indokolja, hogy az információt ne lehessen ráerőltetni a betegekre, hanem csak azok számára kell szolgáltatni, akik kifejezetten kérik ezt.

A módosított javaslat csak az ipar jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Más szereplők, például az újságok vagy a betegszervezetek kifejezhetik véleményüket a gyógyszerekről, feltéve, ha az ipartól függetlenül teszik ezt. Az átláthatóság érdekében közzé kell tenniük, hogy kaptak-e pénzbeli vagy egyéb támogatást a gyógyszeripartól.

Kapcsolódó cikkek:
Gyógyszerfejlesztés: küzdelem az idővel
A beteg is készüljön fel a vizitre!
Mennyien küzdenek a rákkal Európában?
Daganatos betegek helyzete Európában

Top