Azonos rákgyógyszerek, egyenlőtlen esélyek

Fotó: Depositphotos

Legálisan vásárolhat ma már bárki magánúton soron kívüli ultrahang, MRI, CT, PET CT vizsgálatot, rendelhet laboratóriumi leletet, kezdeményezheti tumorszövete molekuláris diagnosztikai elemzését, kérhet specialisták magánrendelésén konzultációt és másodvéleményt, rábízhatja az ellátása megszervezését betegútszervező cégekre is, sőt kezeltetheti magát akár külföldi magánklinikán. Mindez kizárólag pénz kérdése. De miről adjon tájékoztatást a kezelőorvos az állami rendelésen? Csak azokról a vizsgálatokról, kezelésekről és gyógyszerekről, amelyeket az adott kórházban vagy klinikán nyújtani is tud a betegének, vagy térjen ki azokra a lehetőségekre is, amelyek az állami ellátásban nem elérhetők? A Rákgyógyítás Magazin e kérdés betegjogi vonatkozásait járta körbe, s az onkológiai betegeknek nyújtott magánellátások dilemmáiról megkérdeztük vezető főorvosok véleményét is.

Egy betegnek joga van tudni minden olyan lehetőségről, amely az egészségi állapotát kedvezően befolyásolhatja. Ez vitathatatlan tény. Megvalósulását ugyanakkor számos körülmény – leginkább az időhiány – befolyásolja a mindennapi betegellátás során.

Dr. Baki Márta

Dr. Baki Márta

– Az ambuláns rendelésen előfordulhat, hogy három perc jut egy betegre, hiszen negyven másik páciens vár a folyosón arra, hogy bejusson. Ennyi idő alatt kell mindent megbeszélni, válaszolni a kérdésekre, fontos orvosi információkat és biztatást adni a betegnek. Ez nagyon kevés idő. Viszont a nap végén nem küldhetünk haza húsz beteget azzal, hogy rájuk nem került sor, mert a többieknek több időre volt szükségük – említ egy mindennapos feszítő problémát dr. Baki Márta, a fővárosi Uzsoki utcai Kórház onkológusa. A tájékoztatáshoz való jog „versenyez” tehát az ellátáshoz, sőt az emberi méltósághoz való joggal.

Az egészségügyi törvény az orvosokra feladatot és felelősséget ró, de mozgásteret is enged. A tájékoztatáshoz való jogról szóló fejezet első mondata úgy szól: „a beteg jogosult a számára egyéniesített formában megadott teljes körű tájékoztatásra.” Annyi információt kell átadni, amit a beteg be is tud fogadni. Az egyéniesített forma azt is jelenti, hogy az információnyújtást a beteg számára érthetővé kell tenni: figyelemmel kell lenni felkészültségére, aktuális érzelmi és mentális állapotára is.

S vajon az anyagi helyzetére?

Betegjogok és realitások

Az orvosok egy része azt vallja: figyelembe kell venni a realitásokat, hogy mi érhető el az adott beteg számára, s azokról a kezelésekről, gyógyszerekről kell felvilágosítani a betegeket, amelyekhez reálisan hozzá is juthatnak.

„Mi értelme egy betegnek arról előadást tartanom, hogy Amerikában milyen hatóanyagokat kezdtek el kipróbálni vagy hazai támogatás híján mely gyógyszereket nem tudom számára felírni? A kezelést most kell elkezdenünk, azokat a lehetőségeket kell számba vennünk, amelyekkel idehaza ténylegesen gazdálkodhatunk” – foglalt állást az egyik egyetemi klinika onkológusa.

A betegjogok felől közelítő álláspont hívei ugyanakkor azt vallják: a finanszírozási kérdések másodlagosak, a betegek igenis tudjanak minden orvosszakmai lehetőségről. Ezzel együtt pedig legyenek tisztában azzal is, hogy mit nem kaphatnak meg. Pontosabban: mi a határ, amíg a magyar állam fizeti az ellátást és mit nem adhat a kezelőorvos az állami egészségbiztosítás terhére.

Az onkológiai betegségekkel összefüggésben – a magán szakorvosi konzultációkon túl – egyelőre leginkább a diagnosztika területén nyert teret a magánellátás, mivel az onkológiai gyógyszerek gyakran havonta több százezres vagy milliós költségét egy nagyon szűk réteg tudná csak saját zsebből kifizetni. A diagnosztikában viszont a néhány tízezer forintos költséggel kivitelezhető magán laborvizsgálat, ultrahang, mammográfia, CT vagy MRI soron kívüli – vagy a protokolltól eltérő, esetenként elsősorban a beteg megnyugtatását szolgáló – elvégeztetése még elég sokak számára elérhető lehet.

Persze a diagnosztikára is el lehet kisebb vagyonokat költeni: egy PET CT vizsgálat 250 ezer forint, a daganat komplett molekuláris diagnosztikai elemzése pedig a milliós nagyságrendet is elérheti. E vizsgálatokat igen korlátozott számban finanszírozza az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP). Előfordulnak olyan esetek, amikor a beteg számára esetleg pozitív hozadéka lehetne egy vizsgálati eredménynek, ám amikor ennek az átlagnál kisebb a valószínűsége, s így nem illeszkedik bele az állami finanszírozási rendbe, akkor a kezelőorvos nem kérheti a társadalombiztosítás terhére a vizsgálatot.

Ajánlja fel ilyenkor az orvos a magánellátást a betegnek?

Ne vaktában lövöldözzünk!

Dr. Landherr László

Dr. Landherr László

– Elmondom a betegnek a lehetőségeket, s hogy ezek közül melyek azok, amelyek  társadalombiztosítási ellátásban megkaphatók. Ha ehhez képest tudok olyan orvosszakmailag helyeselhető alternatíváról, aminek nincs állami finanszírozása, de előreviheti a páciens ügyét, arról is tájékoztatom. Nem az én tisztem ugyanis megítélni a beteg anyagi helyzetét, hogy neki öt vagy ötmillió forintja van-e a bankban, amit esetleg egy fenyegető diagnózis árnyékában az egészsége érdekében használna fel – vallja dr. Landherr László, az Uzsoki utcai Oktató Kórház Fővárosi Onkoradiológiai Központ vezetője.

A főorvos ugyanakkor figyelmeztet: annak nincs értelme, hogy a beteg vagy a segíteni igyekvő családtagok vaktában költsék el a pénzüket, csak azért, hogy egy-két olyan vizsgálati lelettel több álljon rendelkezésre, amelyek az adott betegségtípusban vagy stádiumban valószínűleg semmit sem adnak hozzá a kezelési tervhez. Ezért célszerű egyeztetni a kezelőorvossal, esetleg másodvéleményt kérni, s tisztában lenni azzal, hogy egy adott vizsgálattól vagy beavatkozástól reálisan mi várható.

– Ha úgy ítélem meg, hogy a beteg számára egy genetikai vagy molekuláris diagnosztikai vizsgálatnak lehet előnye, mert befolyásolhatja a kezelését, viszont nem tudom számára állami keretek között biztosítani, felvilágosítom arról, hogy csak saját költségére van erre lehetőség. De arról is tudnia kell, ha adott esetben csak 1 százalék az esélye, hogy más terápiát kap a vizsgálati eredmény ismeretében, s 99 százalék a valószínűsége, hogy hiába a drága lelet, semmi sem fog attól változni. Mivel a kockázat az övé, ennek tudatában kell döntést hoznia – csatlakozik konkrét példával a fentiekhez dr. Révész János, a miskolci Klinikai Onkológiai és Sugárterápiás Centrum vezetője. A főorvos is vallja: óvakodni kell attól, hogy irreális elvárások és remények erőn felüli tehervállalásba hajszolják az érintett családokat.

Nincs esélyegyenlőség

Dr. Révész János

Dr. Révész János

– Nem az a kérdés, milyen mértékben kell a betegeket felvilágosítani a magánszféra szolgáltatásairól, hiszen egy tájékozott páciens azokról nélkülem is értesül. A valódi kérdés az, hogy a társadalom mennyire érett annak az egyébként mindenki által megtapasztalt helyzetnek a feldolgozására, nyílt kimondására, hogy a gyógyulásban nincs esélyegyenlőség. Szeretnénk azt gondolni és hirdetni, hogy van, de ez nem igaz – foglal állást Révész János. – Egy faluvégi fűtetlen házból két óra buszozással kezelésre érkező, magányosan élő beteg, valamint egy családja és jól fizető munkahelye által is a gyógyulásában támogatott páciens az onkológián ugyan ugyanazokat a gyógyszereket kapja meg térítésmentesen, de ezzel még nem egyenlő az esélyük a felépülésre – érvel Révész János.

Tagadhatatlan: egy anyagi tartalékkal rendelkező beteg az állami ellátáson felül számos olyan szolgáltatást meg tud fizetni, ami javíthatja az életkilátásait vagy életminőségét. Ki és milyen alapon is tilthatná meg bárkinek, hogy a pénzét saját vagy szerettei javulására fordítsa? A másik oldalról jogosan merül fel persze az a gyakori érv is: mindenki, aki évtizedeken át becsületesen fizette a társadalombiztosítást, anyagi helyzetétől függetlenül meg- érdemli a legjobb ellátást. Illetve megérdemelné.

Az adóforintok elköltésén persze sokat lehet vitatkozni, ám az világtendencia, hogy az orvostudomány fejlődésével az állami finanszírozás nem tud lépést tartani. Nincs az a pénz, amit ne lehetne egyetlen betegre elkölteni. Viszont a társadalombiztosítónak nem egyetlen, hanem a koraszülöttektől a végstádiumú betegekig több millió ember számtalan betegségének az egyidejű kezeléséről kell gondoskodnia, ezért határt kell szabnia a költségeknek.

Legyen tiszta, mit nyújt az állam

Prof. Dr. Bodoky György

Prof. Dr. Bodoky György

„Nem dönthetik el az egészségpolitikusok egy asztal mellett, hogy egy betegnek egy esetlegesen megnyerhető fél év mennyit ér a társadalom számára és mennyit az érintett számára. Mennyit költsön ma Magyarország egy életévre? Ezt a vitát csak nyilvánosság előtt lehet lefolytatni, majd a költségvetésről döntő politikusoknak nyíltan az emberek elé kell állniuk, s közölniük: ez a határ, az e feletti részt a költségvetés másra használja fel” – foglalható össze prof. dr. Bodoky György, a fővárosi Egyesített Szent István és Szent László Kórház onkológiai centrumvezető főorvosának több fórumon hangoztatott álláspontja.

Bodoky György a világszerte tapasztalható költségrobbanás nyomán úgy látja: a magántőke bevonása elkerülhetetlen, az egészségügyi ellátás nem függhet kizárólag az állami költségvetés aktuális helyzetétől.

– Erősödő kínálatot mutat a magán egészségügyi ellátás idehaza is, ez pedig előrevetíti, hogy egyre inkább elválik az állami és a magán szféra, s a színvonalat tekintve különböző szintű egészségügyi ellátás alakul ki. Ezért meg kell határozni egy európai színvonalú állami ellátási szintet, a minimumfeltételeket, amit mindenki számára garantálni kell, hogy elkerülhető legyen a „szegényellátás” kialakulása. Ha ezen felül valaki többletszolgáltatást tud vásárolni, tehesse meg. Arra, hogy nem tud mindenki megfizetni egy adott szolgáltatást, nem az a megoldás, hogy betiltjuk. Ez olyan lenne, mintha a villanyszámlát kifizetni nem tudó fogyasztók miatt az összes családnál lekapcsolnák az áramot. Nem kerülhet mindenki rosszabb helyzetbe amiatt, mert nem kerülhet mindenki jobb helyzetbe. Arra kell viszont törekedni, hogy a magánellátáshoz például biztosítókon keresztül minél többen hozzáférjenek, illetve a magánszféra erősödéséből azok is profitálhassanak, akik nem tudják igénybe venni a privát szolgáltatásokat. Például nyerjenek azzal, hogy a magán ellátásba átlépő páciensek révén csökken a zsúfoltság vagy hogy az egészségügyi szolgáltatók által befizetett adót többletforrásként célzottan az állami egészségügyben hasznosítják – fejtette ki véleményét Bodoky György.

Nyugat-európai kezelés idehaza

A professzor értékelése szerint összességében a hazai onkológia nincs elmaradva Európától. Probléma leginkább a betegúttal van, hogy eljut-e időben a páciens oda, ahol a számára optimális kezelést megkaphatja.

– Egy jól szervezett osztály gyors: a diagnosztikai cégekkel szerződésünk van, a centrum betegeinek a szolgáltatók kontingenst tartanak fenn, szerintem ennél a magánrendszerben sem igen lehet gyorsabban végére jutni egy kivizsgálásnak. A kontrollokra pedig előre ütemezetten érkeznek a betegek, ott nincs várólista. Kétségtelen, hogy vannak és mindig lesznek olyan szolgáltatások, amelyek nem érhetők el a társadalombiztosítás révén. Vitathatatlan az is, hogy a hazai gyógyítás körülményei olykor kritikán aluliak. De ezzel együtt is fontos, hogy a pácienseink tudják: a betegek döntő többsége anyagi helyzetétől függetlenül a hazai onkológiákon ugyanazt a kezelést kapja meg, mintha egy nyugat-európai kórházban kezelnék – jelenti ki Bodoky György.

Kiegészített életbiztosítások:
Egyre több biztosító kínál az életbiztosítás mellé életkorral súlyozottan többletdíjért kiegészítő opciókat arra az esetre, ha valakinél – mint fogalmaznak – „rettegett betegséget” diagnosztizálnak. Ebben az esetben a biztosítás értékétől függően több százezer vagy több millió forintot utalnak át a biztosítottnak bevételei pótlására, kiadásai fedezésére. Ugyancsak egyre szélesebb palettán kínálnak a biztosítók olyan kiegészítő szolgáltatásokat is, amelyek szükség esetén magánorvosi konzultációt, másodvéleményt, soron kívüli diagnosztikai vizsgálatokat, komplett betegútszervezést, sőt indokolt esetben akár külföldi gyógykezelést is kínálnak a biztosítottaknak. Aki már beteg, annak ez utólag persze nem opció, hiszen ismert daganatos betegség esetén nem kötnek szerződést a biztosítók.

Az alábbi cikkeket olvasta már?

Top